כחלק מפעילותה המשפטית הנרחבת של עוה"ד רעות שדה, עוה"ד רעות שדה נוהגת לייצג לקוחות בדיני משפחה לרבות בתיקי משמורת, הסדרי ראייה וכיוצ"ב.

לאחרונה, אל משרדה של עוה"ד רעות שדה הגיע גבר בשנות הארבעים לחייו והחל לגולל את סיפורו בפניה:

הלקוח, אב אוהב ומסור לשלושה בנים שהם כל עולמו. הילדים הגיעו לעולם במסגרת הנישואין לאשתו לשעבר של הלקוח. הלקוח וגרושתו נפרדו לפני שש שנים, אז חתמו על הסכם גירושין במסגרתו הוסדר בין היתר תשלום דמי מזונות.

בהסכם הגירושין נקבע כי,  המשמורת תהיה בידי האם ונקבע כי, האב ישלם עבור כל קטין 1,400 ₪ כולל מדור והוצאותיו. כבר בשלב זה יש להדגיש כי, ההסכם נחתם לאחר שהצדדים שקלו את הדברים היטב בטרם חתמו.

השנים חלפו, והאב החל לשים לב כי, בפועל הבנים שוהים עמו הרבה מעבר למוסכם בהסכם ועל כן יש לקבוע באופן פורמלי כי, מדובר במצב של "אחריות הורית משותפת".

הלקוח פנה לעוה"ד רעות שדה כדי שזו תגיש תביעה להרחבת הסדרי הראייה ומתן פסק דין על פיו עסקינן במצב של אחריות הורית משותפת.

עוה"ד רעות שדה  הקשיבה ללקוח ובמהרה הבינה כי, ניצב בפניה אב מסור לילדיו וכי, יש מקום לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בכדי לשנות את המוסכם בהסכם הגירושין, זאת על בסיס נוהג הצדדים לאורך השנים בהתייחס לנושא הסדרי הראייה.

עוה"ד רעות שדה עמלה על הגשת תביעה המשקפת את המצב לאשורו, ונקבע מועד לדיון בפני בית המשפט הנכבד. במסגרת התביעה עוה"ד רעות שדה ביקשה מבית המשפט כי, ייקבע שזמני השהות של הבנים עם ההורים יהיו שווים ורצופים, דבר אשר ימנע מצב בו הילדים ירגישו תחושה של נתק מאחד מבתי ההורים.

בסמוך לאחר הגשת התביעה מטעם האב, בחרה גרושתו של הלקוח להגיש תביעה להגדלת מזונות, מבלי להתחשב בעובדה שתלויה ועומדת בפני בית המשפט תביעה מטעם האב העשויה להשליך באופן ישר על נושא המזונות.

עוה"ד רעות שדה חשפה בפני בית המשפט הנכבד כי, הגשת התביעה בשלב זה עולה לכדי חוסר תום לב ועל כן אין להידרש אליה. זאת ועוד, עוה"ד רעות שדה חשפה כי, הלקוח, עובד בשלוש עבודות כמאבטח והכול בכדי לעמוד בתשלומי המזונות. במכלול השיקולים יש להתחשב בעובדה שהאם עובדת בעבודה ניהולית רווחית בחברה גדולה, ובין המשכורות של הצדדים יש פער תהומי. זאת ועוד, לאם יש רכוש ונכסים ולאב אין דבר, הוא נאלץ לעבור מדירה שכורה אחת לאחרת ויתרת העובר ושב של חשבון הבנק שלו מצויה במינוס אדיר.

הצדדים הגיעו לדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה, שם נחשף המצב הכלכלי של הצדדים ונוהג הצדדים בפועל באשר להסדרי הראייה .

בתום הדיון ניתן פסק דין הקובע כי, הבנים יהיו באחריות הורית משותפת וכי, מבחינת הסדרי הראייה, זמני השהות של הילדים עם ההורים יהיו שווים ורצופים. למעשה לעניין זה בית המשפט נעתר באופן מלא לבקשותיו של האב שנתבקשו במסגרת כתב התביעה מטעמו.

לעניין הגדלת המזונות, עוה"ד רעות שדה הצליחה לחשוף כי, מצבו הכלכלי של האב לא מאפשר עלייה בגובה המזונות, חרף העובדה שהסכום שנקבע בהסכם אינו גבוהה. לבסוף נקבע על בסיס הסכמות הצדדים כי, האב ישלם 100 שקלים נוספים עבור כל קטין, בסך כולל של 300 ₪, וזאת בניגוד לבקשת האם בתביעתה כי, דמי המזונות והמדור יוגדלו ב-2,000 ₪ בסך הכול.

עוה"ד רעות שדה:" אני מאוד שמחה שהאב יוכל להמשיך את חייו כשילדיו, משוש חייו, לצידו, ואלו יבלו יחד באופן רצוף וקבוע כשבידי האב פסק דין ברור ונהיר בנושא. העובדה שלא הוגדלו דמי המזונות באופן לו עתרה האישה אלא בסכום שהאב יכול לשאת בו, תאפשר לאב להמשיך לנהל את חייו כסדרם".   

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו