הדיבר האחרון מעשרת הדיברות הוא "לא תחמוד בית רעך... וכל אשר לרעך". ולכאורה, איך אפשר לצוות לאדם על דברים המסורים ללב ואין בהם מעשה ידיים?צילום: אבי רוקח

"אלא", מסביר רבי מיכל מזלוטשוב, "הדיבור האחרון זה של 'לא תחמוד', הבטחה היא למתן שכר שהבטיח לנו הבורא יתברך, אם תזכה ותקיים את כל הדיברות שקדמו לו, הריני מבטיחך כי 'לא תחמוד את רעך ...', יהא ליבך שלם ושמח בחלקך, במה שרכשת לך מתוך הגינות ודרכי יושר".

באדיבות רב חב"ד במודיעין, ברוך סלונים

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו