בשבוע שעבר דן בית המשפט השלום ברחובות בתביעה שהגישה העירייה כנגד בעל דירה משדרות דואני אשר פיצל את הדירה שברשותו ללא היתר. השופטת, רנה הירש, פסקה כי בעל הנכס עבר על הוראות חוק התכנון והבנייה וישלם קנס בסך 20,000 ₪. כמו כן נדרש הנאשם לחתום על התחייבות בסך 50,000 ₪ שלא יעבור עבירה נוספת בעניין זה למשך 3 שנים. עוד גזרה השופטת הירש מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך 3 שנים שלא יעבור עבירה שעניינה תכנון ובנייה. בנוסף ניתן צו הריסה והתאמה להיתר לרבות איסור שימוש ביחידה המפוצלת שיכנס לתוקפו בתוך 30 יום ממועד מתן גזר הדין.

 בעירייה מדגישים כי כל שינוי בייעוד של מבנה ובשימוש המותר בו מחייב קיומו של הליך שינוי תב"ע ו/או שימוש חורג, וללא היתרים אלה פיצול והשכרה מהווים עבירה על החוק. בעלי הנכסים, אשר על-פי החשד משתמשים שלא כדין בנכס, ייתבעו להחזיר את המצב לקדמותו, והעירייה והוועדה המקומית ולתכנון ולבנייה ינקטו כנגדם באמצעים המשפטיים הקבועים בחוק. 

 

 בעירייה מציינים כי תופעות אלה מהוות פגיעה באפשרות למתן שירותים מיטביים לתושבים, פגיעה בתשתית השירותים (כגון חינוך, ניקיון ותברואה, חניות, רווחה ועוד), באיכות החיים ובתחושת הבטחון. 

 בעירייה קוראים לתושבים אשר נתקלו בתופעות מסוג זה לדווח למרכז השליטה העירוני (106) והנושא יועבר לטיפולם של הגורמים המקצועיים    ובפרט אגף ההנדסה והלשכה המשפטית.

 

 

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו